SlovenskyEnglishČesky

Cestu k moři začněte u nás - Itálie, Chorvatsko, Francie ... dovolená 2014

Pravidla ochrany osobních údajů

ve společnosti Reny Travel s.r.o., Brodská 416/5 Bratislava

 

Účel zpracovávání osobních údajů

Cestovní kancelář Reny Travel s.r.o. se sídlem Brodská 416/5 Bratislava prostřednictvím svých internetových stránek získává a následně zpracovává i osobní údaje. Pro zajišťování služeb pro klienty je zpracovávání osobních údajů nezbytné zejména na plnění smlouvy o zájezdu, v níž vystupuje dotyčná osoba jako jedna ze smluvních stran, nebo na zavedení předsmluvních vztahů, nebo i jiných úkonů na žádost dotyčné osoby.

Zpracování osobních údajů provádíme s maximální péčí ve smyslu Zákona 428/2002 o ochraně osobních údajů. Účelem sběru a zpracování osobních údajů je zajištění následujících činností:

1/ Rezervace, objednávání a koupa zájezdu

S obstaráváním zájezdu, pobytu, ubytování a cestování souvisí činnosti jako korespondence s klientem, rezervace ubytovacích zařízení - hotelů, apartmánů, zajištění dopravy, rezervace letenek, zprostředkování cestovního pojištění a pod. Zde potřebujeme jméno, příjmení, adresu a další vaše osobní údaje, abychom mohli věci vybavit.

2/ Marketingové aktivity

Někteří návštěvníci našich webových stránek požadují od Reny Travel zasílání katalogů, aktuálních novinek v nabídce dovolených formou letáků, informace o aktuálních last-minute, zasílání reklamních předmětů a dárků, účast v soutěžích a pod. I v těchto případech potřebujeme na vybavení osobní údaje jako emailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení atd..

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje mohou mít rozsah titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, datum narození, emailová adresa, v případě reklamace i číslo bankovního účtu, v platebním styku číslo kreditní karty a podobně. Pro různé účely získáváme osobní údaje různého rozsahu, avšak vždy pouze nezbytně nutné pro zajištění konkrétního účelu.

Někdy nám stačí jméno a emailová adresa na doručení vámi požadovaných informací vyžádaných vyplněním formuláře na našich web stránkách. Pro doručování originálů dokladů (smlouvy, letenky apod.). Potřebujeme znát vaše jméno, příjmení a adresu bydliště. Při uzavření smlouvy o zájezdu je rozsah potřebných osobních údajů ještě širší. Osobní údaje spolucestujících, které nám poskytnete jako zmocněná osoba, jsou zpracovávány se stejnou péčí.

V našich informačních systémech nezpracováváme citlivé osobní údaje, jakými jsou např. rodná čísla.

 

Poskytování osobních údajů třetím osobám a přenos do zahraničí

Osobní údaje neposkytujeme třetím osobám s výjimkou případů které vymezuje zákon (státní orgány, soudní rozhodnutí a pod.) A našich externích dodavatelů jako jsou hotely, dopravci, průvodci, pojišťovny a podobně, kteří přímo zajišťují jednotlivé služby pro klienty cestovní kanceláře Reny Travel.

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na firemních počítačích a serverech v rámci informačních systémů, ke kterým není možný přístup z veřejných sítí a internetu. Jejich zpracování zajišťují oprávněné osoby - zaměstnanci nebo zprostředkovatelé Reny Travel v souladu s ustanoveními Z. 428/2002. Naše služby si můžete zakoupit i prostřednictvím sítě provizních prodejců Reny Travel, jejichž seznam je zveřejněn na našich internetových stránkách. Naše pravidla ochrany osobních údajů jsou platné v plném rozsahu i pro zprostředkovatele – provizní prodejce. Záleží nám na tom, aby bylo vaše soukromí v maximálním bezpečí.

V činnosti cestovní kanceláře Reny Travel se často jedná o zajišťování služeb v zahraničí. Obchodním partnerům v zahraničí, kteří pro naše zákazníky zajišťují tyto služby (hoteliéři, místní touroperátoři, letecké společnosti a pod.). Poskytujeme osobní údaje v rozsahu nutném pro zajištění zakoupené služby. Například v případě rezervace hotelového ubytování většinou postačuje jméno, příjmení a bydliště dotčené osoby, nebo jméno, příjmení, bydliště a datum narození, pokud se jedná o dítě, na které uplatňujete dětskou slevu.

Naše webové stránky mohou odkazovat na obsah provozován třetími stranami, za který společnost Reny Travel nenese odpovědnost. Proto je třeba ujistit se o způsobu ochrany osobních údajů, které jim poskytnete, přímo u těchto provozovatelů.

 

Práva dotčených osob

Dotčená osoba má právo písemnou formou požádat o poskytnutí informací o stavu a postupu zpracování svých osobních údajů a vyhodnocování operací, o zdroji ze kterého byly získány údaje, o opis svých osobních údajů, opravu a doplnění nesprávných a neaktuálních údajů, ale i likvidaci svých osobních údajů.